AcasăDespre ACCEESSPrezentare succintăEchipaParteneriActivitatePublicatiiProiecteEvenimenteContact
COPYRIGHT © 2013 ACCEESS  | TOATE DREPTURILE REZERVATE | CONTACT
f g t
logo acceess


Despre ACCEESS


„Asociația Centrul pentru Cercetare, Educație și Egalitate de Șanse Sociale” este persoană juridică română de drept privat, organizație non-guvernamentală și non-profit, autonomă şi apolitică, înființată în 2011.

ACCEESS își propune să contribuie semnificativ la promovarea egalității de șanse sociale în rândul cetățenilor români. În acest sens, ACCEESS urmărește crearea de instrumente, condiții și mecanisme de sprijin destinate, în mod deosebit, persoanelor care fac parte din grupuri vulnerabile, 
celor aflate în situații de risc social sau care trăiesc în comunităţi dezavantajate socio-economic şi cultural. ACCEESS va milita și se va implica activ în asigurarea egalității de șanse educaționale și îmbunătățirea calității servicilor educaționale, combaterea discriminării, asigurarea accesului egal la piața muncii  sau formare profesională inițială și continuă.  

Activitatea ACCEESS este orientată în principal către programe de intervenție sau politici publice bazate pe evidențe empirice, promovarea şi sprijinirea aplicării integrate și comprehensive, non-discriminatorii, a serviciilor publice în România, a principiilor și bunelor practici asociate eficacității, eficienței, calității, eticii, transparenței decizionale și liberului acces la informaţiile de interes public, un management public orientat către buna deservire a cetățenilor. În acest sens ACCEESS se constituie ca platformă instituțională și informațională care contribuie la eficientizarea colaborării între experţi, practicieni şi factori de decizie, reprezentanți ai societății civile și sectorului privat, ai partenerilor sociali, în domenii de interes public, care influențează semnificativ egalitatea de șanse sociale.

Membrii fondatori ai asociației au experiență în gestionarea de proiecte, au studii și dețin expertiză profesională în domenii precum: cercetare sociologică cantitativă și calitativă; cercetarea practicilor și a politicilor educaționale și sociale; procesul politicilor publice, de la fundamentare, elaborare și consultare publică, la monitorizare și evaluarea implementării; administrație publică românească și din statele membre ale Uniunii Europene; management și implementare de proiecte finanțate din fonduri europene; dezvoltare de curriculum și formarea resurselor umane. Membrii fondatori sunt conectați la rețele naționale și internaționale de expertiză în problematica educației și a inovării sociale.