AcasăDespre ACCEESSPrezentare succintăEchipaParteneriActivitatePublicatiiProiecteEvenimenteContact
COPYRIGHT © 2013 ACCEESS  | TOATE DREPTURILE REZERVATE | CONTACT
f g t
logo acceess
Membrii fondatori și-au adus contribuția în calitate de autori sau co-autori la elaborarea unor publicații derivate din cercetare socio-educațională aplicată, precum și documentare teoretică și legislativă în următorul registru tematic:
 • egalitate de șanse și calitate în educație
 • management școlar, formarea profesională a cadrelor didactice și implicarea părinților în educație
 • evaluare educațională, eficacitate și îmbunătățire școlară
 • descentralizare în educație
 • monitorizare şi evaluare de impact a unor programe și proiecte socio-educaționale adresate grupurilor vulnerabile
 • dezvoltare comunitară, interculturalism şi drepturile omului
 • arhitectură instituțională, mecanisme și practici de translatare a politicilor educaționale și de formare europene în politici naționale și locale
 • evaluare de politici naționale în domeniile educație, cultură, tineret şi romi
 • diagnoză organizațională și dezvoltarea instituțională
 • comunicare instituțională, conștientizare publică privind problematica incluziunii sociale
 • transparență decizională și buna guvernare
 • implicarea organizațiilor neguvernamentale în furnizarea de servicii educaționale pentru grupuri defavorizate
 • emigrație, mobilitate de studiu și profesională
 • reprezentări sociale în spațiul școlii, analiza interacțiunii profesor-elev/elevi
 • dezvoltare de curriculum școlar centrat pe competențe cheie, curriculum la decizia școlii
 • curriculum pentru dezvoltarea capacităților superioare de gândire (gândire critică, gândire creativă, metacogniție, rezolvarea de probleme, adoptarea deciziilor), repere metodologice pentru dezvoltarea competenței “a învăța să înveți”, învățare prin scriere
 • proiectarea mediilor de învățare, strategii eficace de predare-învățare-evaluare, integrarea și valorificarea TIC în procesul educațional
 • integrare și valorificare a educației nonformale și informale în educația formală
 • facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă prin curriculum
 • analiza cererii și ofertei pieței muncii, analiză de nevoi de formare